โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

การเชื่อมต่อท่อ HDPE แบบต่อชน (BUTT FUSION WELDING)

การเชื่อมต่อท่อ HDPE แบบต่อชน (BUTT FUSION WELDING)

เครื่องมือที่ใช้
- ฐานและที่ยึด (Clamping Device)
- แผ่นความร้อน ( Heating Plate)
- ชุดไฮดรอลิคส์ ( Hydraulic Unit )
- เครื่องปาดผิว ( Peeling Tool )

รูปแสดงเครื่องมือที่ใช้เชื่อมแบบต่อชน

ขั้นตอนการต่อท่อ
1. ทำความสะอาดท่อทั้งสองท่อนหรือท่อและข้อต่อที่จะต่อเข้าด้วยกัน แล้วนำมาจับยึดให้แน่น และปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยที่ยึด
(Clamping Device)​

2. ใช้เครื่องปาดผิวตัดแต่งปลายท่อทั้งสองข้างหรือท่อและข้อต่อให้เรียบ  และทำความสะอาด  ตรวจสอบดูปลายทั้งสองข้างทาบสนิทกันหรือไม่  ถ้าไม่สนิทให้ปรับแต่งที่จับจนปลายทั้งสองข้างได้ระดับดีแล้วปาดแต่งปลายอีกครั้งหนึ่ง​

3. ทำความสะอาดแผ่นความร้อนของเครื่องเชื่อมแล้วเริ่มเดินเครื่องจนอุณหภูมิของแผ่นความร้อนอยู่ในช่วง 200-220C​

4. ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอนดังตัวอย่าง ตารางที่ 3 (ขณะปฏิบัติต้องยึดคู่มือของเครื่องเชื่อมแต่ละรุ่นเป็นเกณฑ์)​ ตารางที่ 3

รูปแสดงการต่อท่อพีอี แบบต่อชน

5. เลื่อนปลายทั้งสองข้าง หรือปลายท่อและ ข้อต่อ ที่จะเชื่อมเข้าหาแผ่นความร้อนใช้แรงกด (Pressure) ที่ประมาณ 0.15 N/mm2(1.5 Kg/cm2). และอุณหภูมิแผ่นความร้อนประมาณ 200-220C

6. รอจนกระทั่งบริเวณรอยเชื่อมนูนขึ้นมาประมาณเท่ากับตัวเลขที่กำหนดในตาราง 3.  ช่อง (2 ) แล้วจึงลดแรงกดเหลือประมาณ  0.01N/mm2 (0.1 Kg/cm2). จากนั้นจับเวลาจนได้ตามตัวเลขในตาราง 3 ช่อง (3)

หมายเหตุ -รอยเชื่อมทั้งสองด้านควรมีขนาดเท่ากัน - ผิวของรอยเชื่อมที่นูนขึ้นมาควรเรียบ

7.ลดแรงกดเป็นศูนย์  คลายปลายท่อหรือข้อต่อที่เชื่อมทั้งสองข้าง ออกจากแผ่นความร้อนแล้วดึงแผ่นความร้อนออกเวลาในช่วงนี้ไม่ควรเกินตัวเลขในตารางที่ 3 ช่อง(4)

8. เลื่อนปลายท่อที่จะเชื่อมทั้งสองข้างเข้าหากันใหม่  แล้วเพิ่มแรงกดจนเกิดตะเข็บเชื่อมม้วนกลมแล้วทิ้งไว้เท่ากับเวลาในตาราง 3 ช่อง(6) แล้วจึงปลดแคล้มป์ประกับออก

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

63 หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150​

All Rights Reserved © 2021 Thai Pattana PE Pipes Co., Ltd