โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

PRODUCTS

Our Products

เป็นผู้นำในด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ซึ่งผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า TPP

จากวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่มากด้วยคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือ “ ท่อ HDPE” ของบริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TPP” เป็นผลิตภัณฑ์ท่อ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยคุณลักษณะ ที่มีน้ำหนักเบาประมาณ1 ใน 5 เท่าของท่อเหล็กหรือประมาณ 2 ใน 3 ของท่อพีวีซีของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ใกล้เคียงกัน การให้ตัวโค้งงอได้ดี เพราะท่อHDPEผลิตจากวัตถุดิบ ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง จึงสามารถโค้งงอได้ไม่หัก หรือแตกร้าว เมื่อใช้ติดตั้งบนพื้นที่มีระดับต่างกัน ในระยะทางยาว หรือพื้นที่ที่มีการทรุดตัวได้ และท่อ HDPE ขนาดตั้งแต่16-110 มิลลิเมตร ยังสามารถม้วนขดได้ยาว 50 เมตร หรือ 100 เมตรทำให้สะดวกในการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

นอกจากนี้ท่อ HDPE ยังสามารถทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้ดี และมีแรงเสียดทานในท่อต่ำการไหลตัวดี ดีทางเคมีของท่อ HDPE นั้นคือทนต่อแสงแดด จึงทำให้ท่อHDPE ไม่กรอบหรือแตกนอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติเป็นกลางทางเคมี สามารถทนต่อสารเคมีประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ จึงไม่เกิดการผุกร่อนหรือเป็นสนิมปราศจากสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยในการใช้งาน และใช้เป็นท่อส่งน้ำบริโภคได้​

Other Products

สินค้าทั้งหมด

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog

สามทางลดแยก

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

สามทางวาย

อุปกรณ์สามทางวาย WYES อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

สี่ทาง

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ลดกลม แบบยาว​

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ลดกลมเยื้องศูนย์​

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ประเก็นยาง

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

แหวนเหล็ก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​

Download Catalog

แหวนเหล็ก ANSI 150 PSI​

แหวนเล็ก อ้างอิงมาตรฐาน ANSI B 16.5 ชั้นแรงดันใช้งาน 150 PSI​

Download Catalog

ข้อต่อกันซึม​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​​

Download Catalog

หน้าแปลนเชื่อม พี.อี.

หน้าแปลนเชื่อม พีอี ใช้ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับงานที่ไม่มีแรงดัน

Download Catalog

หน้าแปลนบอด พี.อี.​

หน้าแปลนบอด พีอี ใช้ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับงานที่ไม่มีแรงดัน​

Download Catalog

แคล้มป์รัดแยก​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​​​

Download Catalog

สตับเอ็น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ฝาปิดแบบเชื่อม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

คลีนเอ้าท์แบบเชื่อม​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​ลด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​เกลียวนอก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรงเกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90°​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90° เกลียวนอก​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90° เกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทาง​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทางเกลียวนอก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทางเกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ท่อร้อยสายไฟ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม อ้างอิงมาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556

Download Catalog

COUPLER B

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

COUPLER A

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

ข้องอ 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และข้องอ 90° HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้า

Download Catalog

ข้อต่อปากแตร​

ข้อต่อปากแตร ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

ปลั๊กอุด​

ปลั๊กอุด ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

The Best Products

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80 PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

Special Products

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

63 หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150​

All Rights Reserved © 2021 Thai Pattana PE Pipes Co., Ltd