โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

PRODUCTS

Our Products

เป็นผู้นำในด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ hdpe ซึ่งผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า TPP

จากวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่มากด้วยคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือ “ ท่อ HDPE” ของบริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TPP” เป็นผลิตภัณฑ์ท่อ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยคุณลักษณะ ที่มีน้ำหนักเบาประมาณ1 ใน 5 เท่าของท่อเหล็กหรือประมาณ 2 ใน 3 ของท่อพีวีซีของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ใกล้เคียงกัน การให้ตัวโค้งงอได้ดี เพราะท่อHDPEผลิตจากวัตถุดิบ ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง จึงสามารถโค้งงอได้ไม่หัก หรือแตกร้าว เมื่อใช้ติดตั้งบนพื้นที่มีระดับต่างกัน ในระยะทางยาว หรือพื้นที่ที่มีการทรุดตัวได้ และท่อ HDPE ขนาดตั้งแต่16-110 มิลลิเมตร ยังสามารถม้วนขดได้ยาว 50 เมตร หรือ 100 เมตรทำให้สะดวกในการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

นอกจากนี้ท่อ HDPE ยังสามารถทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้ดี และมีแรงเสียดทานในท่อต่ำการไหลตัวดี ดีทางเคมีของท่อ HDPE นั้นคือทนต่อแสงแดด จึงทำให้ท่อHDPE ไม่กรอบหรือแตกนอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติเป็นกลางทางเคมี สามารถทนต่อสารเคมีประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ จึงไม่เกิดการผุกร่อนหรือเป็นสนิมปราศจากสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยในการใช้งาน และใช้เป็นท่อส่งน้ำบริโภคได้​

Other Products

สินค้าทั้งหมด

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog
ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog

สามทางลดแยก

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

สามทางวาย

อุปกรณ์สามทางวาย WYES อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

สี่ทาง

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ลดกลม แบบยาว​

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ลดกลมเยื้องศูนย์​

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

ประเก็นยาง

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

แหวนเหล็ก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​

Download Catalog

แหวนเหล็ก ANSI 150 PSI​

แหวนเล็ก อ้างอิงมาตรฐาน ANSI B 16.5 ชั้นแรงดันใช้งาน 150 PSI​

Download Catalog

ข้อต่อกันซึม​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​​

Download Catalog

หน้าแปลนเชื่อม พี.อี.

หน้าแปลนเชื่อม พีอี ใช้ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับงานที่ไม่มีแรงดัน

Download Catalog

หน้าแปลนบอด พี.อี.​

หน้าแปลนบอด พีอี ใช้ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับงานที่ไม่มีแรงดัน​

Download Catalog

แคล้มป์รัดแยก​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต​​​

Download Catalog

สตับเอ็น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ฝาปิดแบบเชื่อม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

คลีนเอ้าท์แบบเชื่อม​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​ลด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรง​เกลียวนอก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้อต่อตรงเกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90°​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90° เกลียวนอก​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ข้องอ 90° เกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทาง​

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทางเกลียวนอก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

สามทางเกลียวใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต

Download Catalog

ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ท่อร้อยสายไฟ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม อ้างอิงมาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556

Download Catalog

COUPLER B

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

COUPLER A

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

ข้องอ 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า และข้องอ 90° HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้า

Download Catalog

ข้อต่อปากแตร​

ข้อต่อปากแตร ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

ปลั๊กอุด​

ปลั๊กอุด ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

The Best Products

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80 PE100

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80 PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog
ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

Download Catalog
อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog
อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog
อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog
อุปกรณ์สามทางลด สามทางวายTEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog
อุปกรณ์สามทางลด สามทางวายTEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog
อุปกรณ์สามทางลด สามทางวายTEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย
TEE REDUCERS

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

Download Catalog

Special Products

Tag : ท่อร้อยสายไฟ hdpe, โรงงานผลิตท่อ hdpe, จำหน่ายท่อ hdpe, ข้อต่อท่อ pe, ขายท่อ hdpe, อุปกรณ์ต่อท่อ pe, ท่อ hdpe ไฟฟ้า, ท่อดับเพลิง hdpe, ข้อต่อ hdpe, เชื่อมท่อ hdpe, ท่อ pe ราคา, จําหน่ายท่อ pe, ท่อ hdpe ราคา, อุปกรณ์ท่อ hdpe, อุปกรณ์ hdpe สำหรับงานระบบน้ำ

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

63 หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150​

All Rights Reserved © 2021 Thai Pattana PE Pipes Co., Ltd