ขั้นตอนการต่อท่อ
1. ทำความสะอาดท่อทั้งสองท่อนหรือท่อและข้อต่อที่จะต่อเข้าด้วยกัน แล้วนำมาจับยึดให้แน่น และปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยที่ยึด (Clamping Device)​

2. ใช้เครื่องปาดผิวตัดแต่งปลายท่อทั้งสองข้างหรือท่อและข้อต่อให้เรียบ  และทำความสะอาด  ตรวจสอบดูปลายทั้งสองข้างทาบสนิทกันหรือไม่  ถ้าไม่สนิทให้ปรับแต่งที่จับจนปลายทั้งสองข้างได้ระดับดีแล้วปาดแต่งปลายอีกครั้งหนึ่ง​

3. ทำความสะอาดแผ่นความร้อนของเครื่องเชื่อมแล้วเริ่มเดินเครื่องจนอุณหภูมิของแผ่นความร้อนอยู่ในช่วง 200-220C​

4. ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอนดังตัวอย่าง ตารางที่ 3 (ขณะปฏิบัติต้องยึดคู่มือของเครื่องเชื่อมแต่ละรุ่นเป็นเกณฑ์)​

 

ตารางที่ 3

รูปแสดงการต่อท่อพีอี แบบต่อชน

5. เลื่อนปลายทั้งสองข้าง หรือปลายท่อและ ข้อต่อ ที่จะเชื่อมเข้าหาแผ่นความร้อนใช้แรงกด (Pressure) ที่ประมาณ 0.15 N/mm2(1.5 Kg/cm2). และอุณหภูมิแผ่นความร้อนประมาณ 200-220C

6. รอจนกระทั่งบริเวณรอยเชื่อมนูนขึ้นมาประมาณเท่ากับตัวเลขที่กำหนดในตาราง 3.  ช่อง (2 ) แล้วจึงลดแรงกดเหลือประมาณ  1.01N/mm2 (0.1 Kg/cm2). จากนั้นจับเวลาจนได้ตามตัวเลขในตาราง 3 ช่อง (3)

หมายเหตุ

 -รอยเชื่อมทั้งสองด้านควรมีขนาดเท่ากัน

 - ผิวของรอยเชื่อมที่นูนขึ้นมาควรเรียบ

 

7.ลดแรงกดเป็นศูนย์  คลายปลายท่อหรือข้อต่อที่เชื่อมทั้งสองข้าง ออกจากแผ่นความร้อนแล้วดึงแผ่นความร้อนออกเวลาในช่วงนี้ไม่ควรเกินตัวเลขในตารางที่ 3 ช่อง(4)

8. เลื่อนปลายท่อที่จะเชื่อมทั้งสองข้างเข้าหากันใหม่  แล้วเพิ่มแรงกดจนเกิดตะเข็บเชื่อมม้วนกลมแล้วทิ้งไว้เท่ากับเวลาในตาราง 3 ช่อง(6) แล้วจึงปลด

แคล้มป์ประกับออก

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

การเชื่อมต่อท่อ HDPE แบบต่อชน (BUTT FUSION WELDING)

เครื่องมือที่ใช้

- ฐานและที่ยึด (Clamping Device)

- แผ่นความร้อน ( Heating Plate)

- ชุดไฮดรอลิคส์ ( Hydraulic Unit )

- เครื่องปาดผิว ( Peeling Tool )

 

รูปแสดงเครื่องมือที่ใช้เชื่อมแบบต่อชน

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

MENU

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

โทรหาเรา คลิกเลย!