ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

การวางแผน​

การขนส่ง​

การติดตั้ง​

การตรวจงาน​

โดยทีมวิศวกรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน

พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ

ติดตามผลการติดตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ

บริการหลังการขาย

มีคุณภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว

รับประกันสินค้า

งานเล็ก งานใหญ่ ผ่านมาแล้ว

มีความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

มีความชำนาญ

ครบในครั้งเดียว ไม่ต้องหาผู้รับเหมาติดตั้ง

ผลิต พร้อมติดตั้ง

ปัจจุบันท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ
บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตท่อ HDPE ท่อ PE80 PE100

ความหนาขนาด PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN20 PN25 อุปกรณ์ ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งดำเนินงานติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์​

โรงงานผลิต - ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE ชั้นนำของประเทศไทย

 

ท่อและอุปกรณ์ HDPE 

ปัจจุบัน ท่อ HDPE ท่อ PE80 PE100 PN6-25 และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจ ให้ผู้ผลิตท่ออุปกรณ์ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งในการดำเนินงานติดตั้งในนามของ บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด โดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในงานติดตั้งท่อ HDPE ในระบบต่างๆ เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบท่อส่งน้ำประปา,ท่อส่งน้ำดิบ, ระบบท่อบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อดับเพลิง ฯลฯ  

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง PE80 PE100

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ท่อ PE80 PE100

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556

Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อพอลิเอทิลีน,ชนิดความหนาแน่นสูง,PE80,PE100
ท่อพอลิเอทิลีน,ชนิดความหนาแน่นสูง,PE80,PE100
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

PE80

PE100

อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบเชื่อม
อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบเชื่อม
อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบเชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบเชื่อม

อุปกรณ์ข้องอแบบเชื่อม ELBOWS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ข้อต่อท่อแบบเชื่อม,ท่อสามทางลด,สามทางวาย
ข้อต่อท่อแบบเชื่อม,ท่อสามทางลด,สามทางวาย
ข้อต่อท่อแบบเชื่อม,ท่อสามทางลด,สามทางวาย

อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบเชื่อม

อุปกรณ์สามทางลด สามทางวาย TEE REDUCERS อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อสามทางลดแยก

สามทางลดแยก

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  

อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

ท่อสามทางลดแยก

สามทางวาย 

อุปกรณ์สามทางวาย WYES อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อสี่ทาง
ท่อลดกลมเยื้องศูนย์
ท่อลดกลม แบบยาว
ประเก็นยาง

สี่ทาง

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ลดกลม แบบยาว​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ลดกลมเยื้องศูนย์​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ประเก็นยาง​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
แหวนเหล็ก
ข้อต่อกันซึม HDPE
แหวนเหล็ก ANSI 150 PSI
หน้าแปลนเชื่อม พี.อี.​

แหวนเหล็ก​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

แหวนเหล็ก ANSI 150 PSI​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ข้อต่อกันซึม​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

หน้าแปลนเชื่อม พี.อี.​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
แคล้มป์รัดแยก
หน้าแปลนบอด พี.อี.​

หน้าแปลนบอด พี.อี.​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

แคล้มป์รัดแยก​

อุปกรณ์สามทางลดแยก BRANCHING TEES  อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963

(Butt-Fusions Fitting refers

to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

 

ผลงานการติดตั้ง

     จำหน่ายท่อ HDPE ท่อ PE80 PE100 ความหนาขนาด PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN20 PN25 อุปกรณ์ติดตั้งท่อ PE ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ ข้อลด ท่อส่งน้ำดิบ ข้อต่อท่อ ข้อต่อท่อแบบเชื่อม ข้อต่อท่อกันซึม ท่อสี่ทาง ท่อสามทางวาย ท่อสามทางลดแยก ครบวงจร รับประกันคุณภาพ 5 ปี มาตรฐาน มอก.982-2556

ISO 9001 : 2015 และ ได้รับการรับรองคุณภาพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และการประปาส่วนภูมิภาค ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

 ติดต่อเรา คลิกเลย!

โรงงานผลิตท่อ HDPE

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม,มาตรฐาน ISO
ท่อ hdpe,ท่อ pe,ขายท่อ hdpe,ขนาดท่อ pe

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

เครื่องตรวจเช็คคุณภาพท่อ

ท่อ hdpe,ท่อ pe,ขายท่อ hdpe,ขนาดท่อ pe

     จำหน่ายท่อ HDPE ท่อ PE80 PE100 

ความหนาท่อขนาด PN6 PN8 PN10 PN12.5

PN20 PN25 อุปกรณ์ติดตั้งท่อ PE ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ ท่อส่งน้ำดิบ ข้อต่อท่อ ข้อต่อท่อแบบเชื่อม ข้อต่อท่อกันซึม ท่อสี่ทาง ท่อสามทางวาย ท่อสามทางลดแยก

ครบวงจร คุณภาพพรีเมี่ยม มาตรฐาน มอก.982-2556 ISO 9001 : 2015 

ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

ปัจจุบันท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตท่อ HDPE ท่อ PE80 PE100

ความหนาท่อขนาด PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN20 PN25 อุปกรณ์ ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งดำเนินงานติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์​

ติดต่อเรา

ปัจจุบัน ท่อและอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจ ให้ผู้ผลิตท่ออุปกรณ์ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งในการดำเนินงานติดตั้งในนามของ บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด โดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในงานติดตั้งท่อ HDPE ในระบบต่างๆ เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบท่อส่งน้ำประปา,ท่อส่งน้ำดิบ, ระบบท่อบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อดับเพลิง ฯลฯ  

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556 Standard for High-Density Polyethylene PIPE for Drinking Services

อุปกรณ์สามทางวาย WYES อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (Butt-Fusions Fitting refers to standard DIN 16963)

ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ขายท่อ HDPE

อุปกรณ์ HDPE​

ท่อพีอี​ 

ท่อน้ำเกษตร 

ท่อ HDPE PN 

ท่อ HDPE ไฟฟ้า 

ท่อระบายน้ำ PE

ท่อดับเพลิง  HDPE​ 

ขนาดท่อ HDPE

ท่อโพลีเอทิลีน 

ท่อ PE

ขายท่อ HDPE

ข้อต่อท่อ​ 

ท่อ HDPE ไฟฟ้า 

PE100

PE80

ข้อต่อท่อ HDPE 

ข้องอแบบเชื่อม 

ท่อสามทาง

ข้องอแบบเชื่อม 

ท่อสามทาง

ท่อและอุปกรณ์ HDPE​

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด​

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

Send

ชื่อ-นามสกุล

This field is required.

รายละเอียด

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

Email

This field is required.

หัวข้อ:

This field is required.

Send

ชื่อ-นามสกุล

This field is required.

รายละเอียด

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

Email

This field is required.

หัวข้อ:

This field is required.

ALL RIGHTS RESERVED © 2021 THAI PATTANA PE PIPES CO., LTD

MAP

MENU

CONTACT US

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN​ By

MENU

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

โทรหาเรา คลิกเลย!