SERVICE

บริการของ TPP

 งานเชื่อมท่อทุกประเภท

      ปัจจุบันท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตท่อ อุปกรณ์ ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งดำเนินงานติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์​

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

 งานเชื่อมต่อท่อระบบประปา

 งานติดตั้งท่อรถไฟฟ้า

 งานเชื่อมต่อท่อระบบบำบัดน้ำเสีย

 ระบบทำความเย็น

 ระบบระบายน้ำ

ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

การบริการหลังการขาย

      นอกจากงานด้านผลิตท่อที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด  ยังมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในด้านบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา

หลังการขายอย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้ง ระบบท่อHDPE ที่มีประสบการณ์ มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัท ไทยพัฒนาฯ สามารถบริการได้ครอบคลุม ตั้งแต่ ระบบประปาทั่วไป , ระบบระบายน้ำ , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดน้ำจืด ,

ระบบน้ำหล่อเย็น ไปจนถึงระบบแก๊สชีวภาพ อีกทั้งยังได้รับการไว้วางใจจาก

การประปาส่วนภูมิภาค จำนวนหลายสิบโครงการที่เลือกใช้ท่อและบริการติดตั้ง

ของบริษัทไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

การวางแผน​

การขนส่ง​

การติดตั้ง​

การตรวจงาน​

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

MENU

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

โทรหาเรา คลิกเลย!