โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

ท่อและอุปกรณ์ HDPE

เราเป็นผู้ผลิต ท่อ และ อุปกรณ์ HDPEชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำเดิมและ ท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม

รับติดท่อและอุปกรณ์
HDPE ท่อโดยวิศวกรมืออาชีพ

เรามีประสบการณ์ในการผลิตท่อคุณภาพสูงกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจในการควบคุมคุณภาพโดยวิศวกรมืออาชีพและระบบการประกันคุณภาพ ISO 9001:2015รับรองโดย UKAS และในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

เราเป็นผู้ผลิต ท่อ และ อุปกรณ์ HDPEชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำเดิมและ ท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม

โรงงานผลิตท่อ HDPE ติดตั้งวางระบบท่อ HDPE

"บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ผลิตและติดตั้ง ระบบท่อพลาสติก HDPE และ ท่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์ HDPE ในประเทศและส่งออก ด้วยคุณสมบัติที่ดีของเนื้อพลาสท่อพอลิเอทีลีนซึ่งมีความหนาแน่นสูง (HDPE) จึงถูกนำ ไปใช้งานที่หลากหลาย ทั้งระบบประปา ระบบระบายน้ำ  ระบบท่อร้อยสายไฟ ระบบท่อส่งน้ำ  ระบบส่งน้ำดิบ ระบบทำ ความเย็น ฯลฯ "ด้วยประสบการณ์ในการผลิตท่อคุณภาพสูง และกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพโดยมีวิศวกรมืออาชีพและระบบการรับประกันคณภาพ ISO 9001:2015 รับรองโดย UKAS และได้รับคารับรองผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE จากการประปาส่วนภมิภาค และ มาตรฐานสากล (DIN, SFS, ASTM, BS, AS ฯลฯ")

ท่อ HDPE สำหรับระบบท่อส่งน้ำ | บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

HDPE Pipes For
Water Application

ท่อ HDPE สำหรับระบบท่อส่งน้ำ

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
STANDARD FOR HIGH-DENSITY
POLYETHYLENE PIPEFOR DRINKING SERVICE

ดูสินค้าเพิ่มเติม คลิก! บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด
ท่อ HDPE สำหรับระบบสายฟ้า | บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

HDPE Pipes For
Electric Application

ท่อ HDPE สำหรับระบบสายฟ้า

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556
STANDARD FOR HIGH-DENSITY
POLYETHYLENE PIPEFOR DRINKING SERVICE

ดูสินค้าเพิ่มเติม คลิก!
อุปกรณ์ท่อ HDPE สำหรับระบบท่อสายฟ้า | บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

HDPE Pipes For
Conduit Application

อุปกรณ์ท่อ HDPE สำหรับระบบท่อสายฟ้า

ท่อร้อยสายไฟ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรม อ้างอิงมาตรฐานการผลิต มอก.982-2556 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

โรงงานผลิตท่อ HDPE ติดตั้ง วางท่อ HDPE

บริษัท Thai Pattana PE PIPE จำหน่ายท่อ HDPE มีทีมงานวิศวกรไว้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการติดตั้งวางท่อ ประปา ในโครงการต่างๆ ที่ใช้ท่อ HDPE

Our Projects

ผลงานการติดตั้ง

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.
บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

After Services

การบริการหลังการขาย

นอกจากงานด้านผลิตท่อที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทยังมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในด้านบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขายอย่างครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบท่อ HDPE ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปีซึ่งบริษัท สามารถบริการได้ครอบคลุมครบวงจร อีกทั้งยังได้รับการไว้วางใจจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนหลายสิบโครงการที่เลือกใช้ท่อและบริการติดตั้งของบริษัทเรา

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด | โรงงานผลิต-ขายท่อ HDPE อุปกรณ์ท่อ PE มาตรฐาน มอก.

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

63 หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150​

© Thai Pattana PE Pipes Co., Ltd.​ All right reserved