OUR PRODUCTS

     จากวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่มากด้วยคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง(High Density Polyethylene) หรือ “ ท่อ HDPE” ของบริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TPP” เป็นผลิตภัณฑ์ท่อ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยคุณลักษณะ ที่มีน้ำหนักเบาประมาณ1 ใน 5 เท่าของท่อเหล็กหรือประมาณ 2 ใน 3 ของท่อพีวีซีของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ใกล้

เคียงกัน การให้ตัวโค้งงอได้ดี เพราะท่อHDPEผลิตจากวัตถุดิบ ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง จึงสามารถโค้งงอได้ไม่หัก หรือแตกร้าว เมื่อใช้ติดตั้งบนพื้นที่มีระดับต่างกัน ในระยะทางยาว หรือพื้นที่ที่มี

การทรุดตัวได้ และท่อ HDPE ขนาดตั้งแต่16-110 มิลลิเมตร ยังสามารถม้วนขดได้ยาว 50 เมตร หรือ 100 เมตรทำให้สะดวกในการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

 

     นอกจากนี้ท่อ HDPE ยังสามารถทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้ดี และมีแรงเสียดทานในท่อต่ำการไหลตัวดี ดีทางเคมีของท่อ HDPE นั้นคือทนต่อแสงแดด จึงทำให้ท่อHDPE ไม่กรอบหรือแตกนอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติเป็นกลางทางเคมี สามารถทนต่อสารเคมีประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ จึงไม่เกิดการผุกร่อนหรือเป็นสนิมปราศจากสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยในการ

ใช้งาน และใช้เป็นท่อส่งน้ำบริโภคได้

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อน้ำ HDPE

ท่อน้ำ HDPE

EDIT THIS HEADING.

ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ

อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ

อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ

สตับเอ็นด์และหน้าแปลน

สตับเอ็นด์และหน้าแปลน

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อแบบสวมอัด

อุปกรณ์ข้อต่อแบบสวมอัด

 

อุปกรณ์สั่งทำพิเศษ

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

MENU

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

โทรหาเรา คลิกเลย!