ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

 

SERVICE

บริการของ

TPP

 

งานเชื่อมท่อ
ทุกประเภท

      ปัจจุบันท่อ และอุปกรณ์ HDPE ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ 

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตท่อ อุปกรณ์ ข้อต่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งดำเนินงานติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์​

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

 

งานเชื่อมต่อ
ท่อระบบประปา

 

งานติดตั้งท่อ
รถไฟฟ้า

 

งานเชื่อมต่อท่อ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ระบบทำ
ความเย็น

 

ระบบ
ระบายน้ำ

 

ท่อร้อย
สายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

 

การบริการหลังการขาย

      นอกจากงานด้านผลิตท่อที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด  ยังมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในด้านบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา

หลังการขายอย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้ง ระบบท่อHDPE ที่มีประสบการณ์ มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัท ไทยพัฒนาฯ สามารถบริการได้ครอบคลุม ตั้งแต่ ระบบประปาทั่วไป , ระบบระบายน้ำ , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดน้ำจืด ,

ระบบน้ำหล่อเย็น ไปจนถึงระบบแก๊สชีวภาพ อีกทั้งยังได้รับการไว้วางใจจาก

การประปาส่วนภูมิภาค จำนวนหลายสิบโครงการที่เลือกใช้ท่อและบริการติดตั้ง

ของบริษัทไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด

 

UPDATE

โครงการของรัฐ 

โครงการเอกชน

-  ​งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ถนนตัดใหม่ สาย ง-จ อ.แม่สอด จ.ตาก 

- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษกิจพิเศษชายแดน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  กปภ.สาขาอรัญประเทศ 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย
โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

 

โรงงานผลิต ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe, ท่อ ประปาpe, ท่อน้ำดื่ม,ท่อ ประปา รวมถึงบริการติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษาหลังการขาย

FACEBOOK

ALL RIGHTS RESERVED © 2017 THAI PATTANA PE PIPES CO., LTD

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม

MAP

MENU

CONTACT US

PORTFOLIO

CATALOG

SERVICE

ABOUT US

CONTACT US

บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด
63 หมู่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150​

02 549-5365-73, 02 549-5333, 02 150-2083-84
02 549-5234
tpp@tpp-pipe.com​

ท่อร้อยสายไฟ hdpe,โรงงานผลิต ท่อhdpe,จำหน่าย ท่อhdpe, ข้อต่อ ท่อpe,อุปกรณ์ ต่อท่อpe,ท่อเหล็ก ประปา, ขาย ท่อพีอี, ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำดื่ม
จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN​ By

MENU